Chúng ta đang nghe tới khái niệm Lowcode vậy Low-code là phần mềm tự động hóa các tác vụ khó khăn và mất thời gian trong việc phát triển phần mềm, để giải phóng sức lao động, để mọi người tập trung vào những việc quan trọng hơn. Outsystem là hệ thống thực hiện tối đa hóa khái niệm lowcode. Trong khóa học này chúng ta sẽ làm quen và thực hiện triển khai dự án website hoàn chỉnh trên OutSystem cloud.
Tiếp cận những vấn đề cơ bản của ngôn ngữ lập trình C#.NET
Bổ sung kiến thức cơ bản cũng như nâng cao phục vụ công việc
Thực hiện các bài thi trắc nghiệm để đánh giá kỹ năng.